ESP plus

 
 

ESP plus, s.r.o. poskytuje údržbu zelene a komunikácií pre obce, mestá, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre domácnosti a živnostníkov. Touto činnosťou sa zaoberáme od roku 2000.

K dispozícii má vozový park osobných a nákladných vozidiel, špeciálnych nosičov nadstavieb a zariadení určených na údržbu zelene a komunikácií pre letnú a zimnú údržbu. Pracujeme s modernou technikou so zreteľom na ekologické aspekty - zabezpečujeme ekologicky nezávadné práce pri zohľadňovaní prianí  a požiadaviek zákazníkov.

Sme si plne vedomí, že sme povinní zabezpečiť maximálnu ochranu majetku ako aj zverených súkromných i verejných priestorov pred poškodením, a preto sú pravidelné školenia našich zamestnancov o bezpečnosti, ochrane zdravia a majetku pri práci samozrejmosťou. Práce vykonávame v čase dohodnutom podľa požiadaviek zákazníka, pričom sme schopní flexibilne zabezpečiť i mimoriadny a nadštandardný pracovný servis. 

 

ISO 9001, ISO 14001

OHSAS 18001